Spotkania seniorów z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce pn. „Seniorze uważaj”

Spotkania seniorów z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce pn. „Seniorze uważaj”

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów, do udziału w spotkaniach z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, w ramach projektu pn. „Seniorze uważaj” powstałego z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów, realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej działającego pod patronatem Wielickiego Centrum Kultury.

Projekt pn. „Seniorze uważaj” skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Wieliczka w wieku 60+ i ma na celu edukację seniorów w obszarze bezpieczeństwa. Realizując projekt pragniemy przedstawiać seniorom zasady postępowania w przypadku popełnienia na nich przestępstwa, zasady jak chronić własne bezpieczeństwo, a także uzmysłowić wagę problemu. Poprzez realizację cyklu spotkań, chcemy podnieść świadomość seniorów na temat zagrożeń jakie mogą spotkać ich w życiu codziennym, oraz nauczyć praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach dla nich niebezpiecznych.
Pierwsze spotkanie w ramach projektu, odbędzie się w świetlicy środowiskowej w Mietniowie 22 czerwca br. o godzinie 17.00.
Serdecznie zapraszamy !
Skip to content