DODATKI I ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE

Kto może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny ?

Senior, który nie otrzymuje dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez organ rentowoemerytalny, jest uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego. Przyznaje się go w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie z niepełnosprawnościami opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Szczegółowych informacji udziela Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce przy ulicy Sienkiewicza 34, tel 12-278-38-72

https://jakiwniosek.pl/wnioski/zdrowie/zasilek-pielegnacyjny/wieliczka

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Świadczenia te przysługują osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności. Szczegółowych informacji udziela Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce przy ulicy Sienkiewicza 34, tel 12-278-38-72

https://jakiwniosek.pl/wnioski/zdrowie/zasilek-pielegnacyjny/wieliczka

Skip to content