Nowy projekt „Internetowe okienko dla Seniora”

Nowy projekt „Internetowe okienko dla Seniora”

Podczas ostatniego spotkania w Centrum Aktywności Społecznej, działającym pod patronatem Wielickiego Centrum Kultury, rozmawialiśmy o planach związanych z realizacją nowego projektu pn. „Internetowe okienko dla Seniora”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wielickiego Centrum Kultury, Gminnej Rady Seniorów, Wielickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II, którzy we współpracy z Panią Katarzyną Adolf oraz laureatkami konkursu literackiego, zatytułowanego „Pisane nie do szuflady”, zorganizowanego przez Burmistrza Wieliczki we współpracy z Gminną Radą Seniorów, ustalali szczegóły organizacyjne związane z realizacją projektu.

Inicjatywa realizacji nowego projektu „Internetowe okienko dla Seniora” powstała z potrzeby czynnego włączenia seniorów do udziału w różnych dziedzinach życia, mając na celu poprawę ich funkcjonowania w społeczeństwie, jak również podtrzymanie relacji z innymi ludźmi, wymianę myśli i doświadczeń. Aktywność osób starszych łączy się z potrzebami poczucia własnej wartości, przynależności, przystosowania się do zmieniających warunków oraz oczekiwań społecznych i własnych.

Projekt jest kierowany do społeczności seniorów mieszkających na terenie miasta i gminy Wieliczka, a zakładanym rezultatem będzie zorganizowanie cyklu co miesięcznych spotkań internetowych, przeprowadzonych w formie wywiadu. Chcemy w ten sposób wesprzeć osoby starsze, które potrzebują pomocy, ale nie wiedzą gdzie i w jaki sposób jej szukać, równocześnie zachęcając do podejmowania aktywności w mieście Wieliczka.

Pierwsze takie nagranie będzie miało miejsce 26 kwietnia, a pierwszymi gośćmi będą właśnie laureaci konkursu literackiego „Pisane nie do szuflady”.Kolejne nagrania zaplanowane są z wyprzedzeniem na najbliższe 3 miesiące, będą to między innymi rozmowy o tematyce prawnej, zdrowotnej oraz zachęcające do aktywnego spędzania wolnego czasu w Wieliczce.

Skip to content