KONKURS FOTOGRAFICZNY „KWIATY MOJA MIŁOŚĆ” ORAZ KONKURS LITERACKI „PISANE NIE DO SZUFLADY”

KONKURS FOTOGRAFICZNY „KWIATY MOJA MIŁOŚĆ” ORAZ KONKURS LITERACKI „PISANE NIE DO SZUFLADY”

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z Wieliczki i okolic, do wzięcia udziału w dwóch wyjątkowych konkursach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz Gminną Radę Seniorów. Fotograficznym pt. „Kwiaty moja miłość” oraz III edycji konkursu literackiego dla seniorów pt. „Pisane nie do szuflady”.

Konkurs fotograficzny, przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:

– balkony

– ogródki przydomowe

Celem konkursu jest promowanie pasji do fotografii oraz miłości do natury wśród seniorów, pokazującej ulubione kwiaty.

Zgłoszenia wraz z fotografiami w formacie A4, należy złożyć do 31 sierpnia 2024r na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka (ul. Powstania Warszawskiego 1) w zaklejonej kopercie zaadresowanej : Gminna Rada Seniorów, prace na konkurs „Kwiaty moja miłość”

Zapraszamy również do udziału już po raz trzeci w konkursie literackim dla seniorów pt. „Pisane nie do szuflady”, który stwarza możliwość wyrażenia swoich myśli i uczuć w formie pisanej. Zachęcamy do nadsyłania wierszy, opowiadań, które pokazują Wasze doświadczenia, refleksje i przemyślenia, którymi warto podzielić się z szerszym gronem odbiorców.

Termin złożenia prac konkursowych mija 31 sierpnia 2024r. Całość należy dostarczyć na adres Gminna Rada Seniorów, Wieliczka (ul. Powstania Warszawskiego 1) z dopiskiem na kopercie : KONKURS LITERACKI „PISANE NIE DO SZUFLADY”

karta zgloszenia do konkursu fotograficznego kwiaty moja milosc

REGULAMIN

W formie papierowej regulaminy i zgłoszenia można uzyskać w Wielickim Centrum Kultury i Centrum Aktywności Społecznej (Plac Kościuszki 2)

 

Skip to content