Kolejna odsłona Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku” – zgłoś kandydata do nagrody!

Kolejna odsłona Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku” – zgłoś kandydata do nagrody!

Już po raz szesnasty został ogłoszony Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”. W konkursie nagradzani są seniorzy z Małopolski wyróżniający się szczególną aktywnością i nieszablonową postawą, która inspiruje innych do działania. Jeśli znasz w swoim otoczeniu seniorów działających z pasją, którzy bezinteresownie angażują się w pomoc innym, nie czekaj i już dziś zgłoś ich do nagrody – może dzięki Tobie dowie się o nich cała Małopolska!

Jak co roku do udziału w Plebiscycie mogą zostać zgłoszeni mieszkańcy województwa małopolskiego, którzy ukończyli 60 lat i aktywnie działają w organizacji pozarządowej, klubie seniora, czy uniwersytecie trzeciego wieku, a swoim zaangażowaniem udowadniają, że są osobami poza stereotypem.
Kandydatki i kandydaci do tytułu Seniorki i Seniora Roku mogą być zgłaszani przez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administrację publiczną oraz osoby fizyczne.
Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków poprzez przesłanie aplikacji, w tym:
– wypełnionej Karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu)
– formularza oświadczenia Kandydatki/Kandydata o wyrażeniu zgody na udział w plebiscycie (załącznik nr 2 do Regulaminu)
​- klauzuli informacyjnej wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku załączenia do zgłoszenia rekomendacji (załącznik nr 3 do Regulaminu).
Dodatkowo kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) w elektronicznej wersji edytowalnej należy przesłać na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl.
Zgłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej należy przesłać najpóźniej do dnia 30 września 2022 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).
Regulamin i załączniki do pobrania ze strony :
Skip to content