35 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!

35 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW), zaprasza 25.01. (środa) 2023.r. na godz.16.00-tą na 35 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! „Rocznik „Małopolska-regiony-regionalizmy-małe ojczyzny” tomy: 23 (2021) i 24 (2022) a w nim m.in. „Działalność Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” w latach 2017-2022”.

Spotkanie odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka i Marszałka Województwa Małopolskiego.
Jest organizowane we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie, Małopolskim Związkiem Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie.
Na wstępnie spotkania występ grupy dziecięcej Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie” z Raciborska pt. „Obrazek krakowski z kolędami” z choreografem Januszem Przepiórą i kierownikiem muzycznym Maciejem Ziobro. Zespół działa pod opieką Stowarzyszenia „Pogórze Wielickie”.
1. Słowo wstępne: Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Iwona Górny, redaktor wydawniczy rocznika „Małopolska: regiony-regionalizmy-małe ojczyzny”, Barbara Miszczyk, prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie.
2. Prelekcje-prezentacje:
– Teresa Ortyl – „Od typografii – nad obłoki. Witolda Chomicza związki z Ziemią Sadecką i jej folklorem”.
– Tatiana Midura – „Pamięć o mogiłach epidemicznych – przykład Parafii Zagórsko”.
– Mateusz Radomski – „Powrót po latach (recenzja. Partyzanckie wspomnienia, T. 3, red. Konrad Kulig, Mateusz Radomski, Olkusz 2021)
– Dorota Strojnowska – „Projekt Dobry Sąsiad – dobra pamięć”.
– Andrzej Bogunia-Baczyński – „Pytlówka”. Wspomnienie wycieczki dialektologicznej polonistów.”
– Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. -„Działalność Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” w latach 2017-2022.”
Skip to content