DODATEK MIESZKANIOWY

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy ?

Dodatek przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo lokal socjalny. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać w swoim urzędzie miasta albo gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego oraz dokumenty potwierdzające dochody osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu – zarządca budynku, albo inna osoba, której płacisz czynsz, musi potwierdzić Twój wniosek. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy

https://zbk.wieliczka.eu/pl/202244/0/przydatne-druki-do-pobrania.html

Skip to content