BEZPŁATNE LEKI 75+

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom 75+, których obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Ukończenie 75. roku życia weryfikowane jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL). Bezpłatne leki przysługują od dnia 75 urodzin pacjenta.

Jakie leki są bezpłatne :
Bezpłatne są leki wymienione w wykazie ministerstwa zdrowia. Obejmuje on leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową 50 proc. lub 30 proc. Są to leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego. Lista bezpłatnych leków z roku na rok rośnie.

W jakich przypadkach możesz skorzystać z usługi ?
– jeśli masz minimum 75 lat
– przyjmujesz leki z listy bezpłatnych lekarstw zgodnie ze wskazaniami, które obejmuje refundacja – na recepcie, którą wystawili lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jest litera S
Co musisz zrobić ?
1. Idź do lekarza lub pielęgniarki POZ
2. Odbierz receptę na leki z wykazu bezpłatnych leków
3. Idź po lekarstwa do apteki

Kto może wystawić receptę na bezpłatne leki ?
– lekarz POZ
– Pielęgniarka POZ
– Lekarz, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawia receptę dla siebie i dla rodziny

https://75plus.mz.gov.pl/

Skip to content